De basisstappen in export control compliance

Er komt heel wat kijken bij export control compliance en laat ons duidelijk zijn, de voorschriften voor export control compliance gelden niet alleen voor de grote jongens. Zelfs de kleinste bedrijven in Euopa die hun producten naar klanten buiten het land sturen, zijn onderhevig aan een verscheidenheid aan exportregelingen en kunnen aanzienlijke boetes krijgen voor het overtreden van deze regels. Helaas voor veel kleine en middelgrote bedrijven, is het vaak zo dat deze vereisten pas gekend zijn als het te laat is. Bedrijven die al exporteren of van plan zijn om te beginnen met exporteren, moeten enkele basisstappen volgen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan Europese exportregelgeving. Hoewel de volgende stappen in export control compliance lang niet allesomvattend zijn, moeten ze bedrijven een startpunt bieden voor exportnaleving. In export control compliance is het belangrijk dat je de controle hebt over je export, want iedereen heeft er baat bij. Jij als exporteur, je klanten, de douane, enz. Raak je er niet uit of heb je de nodige begeleiding nodig om je op weg te helpen, contacteer dan Esmerillon via de pagina www.esmerillon.nl. Bij deze experten met talrijke specialiteiten vind je alle ondersteuning in export control compliance.

Export control compliance: classificeer je producten op de juiste manier

De meeste exporteurs zijn bekend met de codes in export control compliance. Deze codes worden gebruikt om producten te classificeren voor taken, quota en statistische doeleinden. Exporteurs zijn echter vaak minder bekend met de eis of hun producten al dan niet worden gecontroleerd voor export door het ministerie van Handel of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Handel controleert de export van de meeste commerciële producten. Hoewel slechts een klein percentage van de export onder het rechtsgebied van het ministerie een uitvoervergunning vereist, zijn het de technische kenmerken van een product, het land van bestemming, de eindgebruiker en het eindgebruik van een product dat een rol speelt bij deze vaststelling. De eerste stap om te beslissen of een product al dan niet een exportvergunning vereist, is om te bepalen of het een specifiek export controleclassificatienummer (ECCN) heeft. Als een product een ECCN-code van vijf tekens heeft, wordt ook een of meer redenen vermeld waarom het wordt beheerd. Bedrijven gebruiken deze redenen voor controle om hen te helpen bepalen of ze een exportlicentie moeten aanvragen op basis van de landen waarnaar ze exporteren. Ook belangrijk, is dat je bepaalt of het bestemmingsland een exportlicentie vereist. Er zijn verschillende redenen waarom de overheid exporteert naar bepaalde landen zonder een exportvergunning, maar ook andersom. In de meest extreme gevallen legt de overheid embargo’s op aan landen als Iran en Syrië voor het ondersteunen van terroristische activiteiten. In andere gevallen beperkt de overheid bedrijven en personen die bepaalde producten willen exporteren naar specifieke landen om redenen van nationale veiligheid, nucleaire non-proliferatie, chemische en biologische wapens of verschillende andere redenen die in export control compliance uiteengezet worden.

Wat kun je nog meer doen?

  • De Verenigde Naties en de Europese Unie, publiceren lijsten met partijen waaraan je zonder licentie niet kunt exporteren. Deze beperkte partijen zijn personen, bedrijven en andere organisaties waarvan is vastgesteld dat ze betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met de verspreiding van massavernietigingswapens, waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij terrorisme of drugshandel, of die hun exportrechten hebben opgeschort.
  • Kijk uit voor rode vlaggen en weet hoe je product zal worden gebruikt – Zelfs producten die onschadelijk lijken, kunnen soms met slechte bedoelingen worden gebruikt. Bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk te weten hoe hun producten zullen worden gebruikt zodra ze het land verlaten. Sommige van deze eindgebruiken zijn verboden, terwijl andere mogelijk een exportvergunning vereisen.